KHI HAI MÁU LỀU GẶP NHAU TẠI CPC2 NGÀY 03/04/2024

Gà đỏ của anh Mỹ Lều trạng 2780g, gà xanh của anh Bảo Lều trạng 2520g tại CPC2 ngày 03/04/2024. Với độ chịu chơi về trạng thiếu, anh Bảo Lều kê vô đá với anh Mỹ Lều nhẹ hơn 260g, tuy dòng gà bướm úa thật sự đẳng cấp, nhưng trang nhỏ mà thiếu quá nhiều nên đã bại trận trước anh Mỹ Lều. Tất cả anh em đam mê ngay thời điểm bây giờ vừa nể, vừa ớn lạnh với máu Lều của anh Bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trực Tiếp
Video Đá Gà
Hướng Dẫn
Ưu Đãi
Liên Hệ