CPC3 TRẬN 36 NGÀY 13/06/2024 – HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊCH

Vòng 1:
Trận 36 ngày 13/06/2024 tại CPC3 (Casino 888) giữa anh Tôn P.Quốc và anh Tý L.An.

Gà đỏ anh Tôn P.Quốc, trạng gà 3100g.

Gà xanh anh Tý L.An, trạng gà 3100g.

Xanh đỏ đá đồng,gà đá giải.

Vòng 2:

Trận 39 ngày 13/06/2024 Tại CPC3 (Casino 888) giữa anh Tôn P.Quốc và anh Ba trà Cú.

Gà đỏ anh Tôn P.Quốc, trạng gà 3400g.

Gà xanh anh Ba Trà Cú, trạng gà 3400g.

Xanh đỏ đá đồng, gà đá giải.

Vòng 3:

Trận 54 ngày 13/06/2024 tại CPC3 (Casino 888) giữa anh Tôn P.Quốc và anh Toàn V.Tàu.

Gà đỏ anh Tôn P.Quốc, trạng gà 3200g.

Gà xanh anh Toàn V.Tàu, trạng gà 3200g.

Xanh đỏ đá đồng, gà đá giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trực Tiếp
Video Đá Gà
Hướng Dẫn
Ưu Đãi
Liên Hệ